Billeder

Billeder på din website er en del af din design. I sammenhæng med dette er harmoni og farver vigtige for dine billeder. Dine billeder er af den grund altid en del af vores workshops, kurser og projekttimer. Efter vores kurser vil du have en målrettet forståelse af, hvordan du kan på en klog måde integrere dine billeder.